degel-kozev-hb

תחת דגל כוזב

₪69.00

תיאור מוצר

עלילת הרומן מתרחשת במספר יבשות ומתארת את הניסיון
האמריקאי-ישראלי למגר את שלטון האייאטולות באיראן
שלאחר המהפכה, דרך סיפורם של סוכן אמריקאי ולוחם מוסד
ישראלי, הנשלחים בזהות בדויה לטהרן, במעורבותו הישירה של
יועץ ראש-ממשלת ישראל לטרור.