עטיפה עברית של ספרון ציונות והיסטוריה

סרגל ציונות והיסטוריה של מדינת ישראל

₪99.00

סרגל ציונות והיסטוריה של מדינת ישראל

הסרגל פורש את האירועים המכוננים בתולדות הציונות והעם היהודי שהובילו להקמת מדינת ישראל, כולל אירועים בולטים בתולדות המדינה ומלווה בתמונות נבחרות.

ISBN 978-965-7581-26-1