cover-מוכר-הסחלב

מוכר הסחלב

₪98.00

תיאור מוצר

בספרו הרביעי, "מוכר הסחלב – אוטוביוגרפיה ומבצעים בשירות הביון והמוסד הישראלי", מתאר רפי סיטון בשפה עשירה וקולחת, ובגוף ראשון, את קורותיו, כילד שגדל בעיר חלב שבסוריה, את עלילת סיפור עלייתו למדינת ישראל, שירותו הצבאי והמודיעיני, ואף מביא אותנו ממש לימים אלה, כשמעת לעת עדיין בוערת בו אש החשיבה המודיעינית המפוכחת, שהנה אחד מנכסיו הבולטים. לראשונה מתוארים בספר זה בהרחבה מבצעים עלומים לצד פרפראות משעשעות, והקורא ימצא עצמו מרותק לסיפור חיים עשיר ומעניין כאחד.

רפי סיטון מתאר ביד אמן את עבודת המודיעין על כל גווניה, לצד הסיכונים החבויים בה, כגון ניסיון ההתנקשות בחייו. פרק שלם מוקדש לעבודתו בשירות המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים באירופה, והוא אף חושף פרטים נרחבים אודות המקורות אותם הפעיל לפני וערב מלחמת יום כיפור בשנת 1973, ואשר התריעו על בוא המלחמה, וייתכן וניצול נבון של התרעות אלה, יכול היה למנוע את המלחמה ההיא.

הקורא בספר זה יחוש עצמו קרוב לוודאי כבתוך עלילת סרט, אלא שהמסופר בו ברגישות ובאמינות אכן התרחש במציאות.  והמציאות הרי עולה על כל דמיון.